Iniciatíva 3F – globálna snaha o osvetu a ochranu húb

Napriek vedeckému pokroku a neustálemu zveľaďovaniu úrovne poznania v oblasti biológie, sú huby stále na pokraji záujmu a skutočnosť, že ide o samostatnú ríšu organizmov, nie je doteraz dostatočne akceptovaná, respektíve známa. Rovnako nie je docenená ich nenahraditeľná úloha pri fungovaní ekosystémov, a to či už na lokálnej alebo až globálnej úrovni. (viac…)

Seminár Biodiverzita húb Slovenska 19

Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV a Botanický ústav SAV Vás srdečne pozývajú na seminár Biodiverzita húb Slovenska 19,  ktorý sa uskutoční v utorok 10. decembra 2019 o 13.00 hod. v zasadačke Botanického ústavu SAV Bratislava – Patrónka, Dúbravská cesta 9 (autobus 21, 30, 83, 84, 92, 130, 192, zastávka Mokrohájska). (viac…)