Zatváranie lesa 2022

Vážení priatelia,

pozývame Vás na Zatváranie lesa, ktoré sa po dlhšej odmlke bude konať v sobotu 12. novembra 2022 v novej lokalite nad bratislavskými Krasňanmi, oproti parkovisku poniže horárne Krasňany na Peknej ceste. Oficiálny čas stretnutia je o 12. hodine.

Lokalita v tomto čase už nie je obsluhovaná linkou MHD č. 154 a najbližšie dostupná je  2 km vzdialená zastávka Pekná cesta na Račianskej ulici (električková linka č. 3 s intervalom 7-8 minút, pre mimobratislavských účastníkov dostupná pri železničnej stanici Bratislava-Vinohrady).

Tešíme sa na Vašu účasť!
Výbor SMS pri SAV