8. ČESKO-SLOVENSKÁ MYKOLOGICKÁ KONFERENCIA – 1. cirkulár

Dátum a miesto konania: 21. – 24. september 2023, veľká zasadačka na prízemí budovy Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, Nitra.

Dôležité termíny:

30. 6. 2023 – deadline pre odoslanie prihlášky
15. 8. 2023 – deadline pre odoslanie platby a abstraktov

Predbežný program:
21. september (štvrtok) – registrácia, prednášky a posterová sekcia I., spoločenský večer
22. september (piatok) – prednášky a posterová sekcia II.
23. september (sobota) – mykologická exkurzia do okolia Nitry (doprava autobusom)
24. september (nedeľa) – voliteľný neformálny program (individuálne alebo spoločné prehliadky Nitry)

Konferencia sa bude konať prezenčne. Prihlásiť si môžete jednu alebo viacero svojich prednášok v štandardnej dĺžke (15‒20 min.) alebo krátke prednášky (2‒5 min.). Krátke prednášky budú slúžiť i ako upútavky na vaše postery alebo k prezentácii vašich nálezov. Program konferencie bude zverejnený na webovej stránke Slovenskej mykologickej spoločnosti pri SAV www.mykospol.sk/ do začiatku augusta.

Prihlášky (viď nižšie) zasielajte do 30. 6. 2023 na adresu Jána Červenku, jancervenka.mail@gmail.com
Abstrakty: abstrakty prednášok a posterov zasielajte do 15. 8. 2023 na adresu Viktora Kučeru, viktor.kucera@savba.sk.

Viac informácií nájdete TU (klik na zvýraznený text).