Kronika

27.4.2019 sa v lokalite Topoľové hony pri Podunajských Biskupiciach uskutočnilo tradičné Odomykanie lesa
 
28.4.2019 sa v dobrom zdraví dožil 70 rokov významný slovenský mykoflorista Vincent Kabát
 
6.5.2019 sa uskutočnila mykofloristická exkurzia na dunajský ostrov Sihoť pri Bratislave (Ján Červenka, Ladislav Hagara, Ivona Kautmanová, Terézia Tejklová, Lucie Zíbarová)
 
6.5.2019 sa konala pútavá a bohato ilustrovaná prednáška o pavučinovcoch Českej republiky v Slovenskom národnom múzeu, ktorú odprezentovala Terézia Tejklová z Hradca Králové 
 
13.5.2019 bola v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave otvorená celosezónna hubárska poradňa, ktorú vedú Ivona Kautmanová a Ján Červenka

Anton Janitor o Slovenskej mykologickej spoločnosti (uverejnené v Spravodajcovi Slovenskej mykologickej spoločnosti č. 24, 10/2000)

Každé stretnutie s priateľom je poznačené najmä tým, že sa naň určitým spôsobom tešíme. Nezáleží kedy a kde, ale predovšetkým ako ho chceme osloviť, pozdraviť a možno i niečím milým prekvapiť. Využívam touto cestou príležitosť, aby som Vás, všetkých členov Slovenskej mykologickej spoločnosti pri SAV, ako aj ostatných nemenovaných priaznivcov, milovníkov prírody a húb, touto cestou úprimne pozdravil a pozval na spoločné stretnutie. Tým, že sme v podstate všetci naladení na rovnakú mykologickú strunu, verím, že prijmete moje pozvanie. Stretnutie, to je ten najlepší spôsob osobného kontaktu a dialógu, kde si možno priateľsky pospomínať, pohovoriť o najnovších veciach, ktoré nás spájajú a spoločne sa zahľadieť aj za horizont budúcnosti, kde sa a ktorým smerom vydáme. Prešli sme už kus úspešnej cesty pri hľadaní a objavovaní vedeckej pravdy v oblasti mykológie na Slovensku. Častokrát to nebola cesta ľahká. Možno úspechy o to viac tešia, keď pri zdolávaní a riešení mnohých problémov, ktoré akosi patria k životu, sa realizovali vďaka obrovskému nadšeniu, láske a obetavosti. Bez týchto a ďalších hodnôt, ktoré treba považovať za prioritné, by sa nebolo vykonalo toľko záslužnej práce na poli vedeckej a populárnej mykológie. Vďaka i z tohoto miesta patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom o to pričinili. Výsledky, ktoré sa za posledné roky získali, nesú pečať dobrého prístupu k riešeným problémom a zároveň sú dobrou vizitkou spoločnej práce dobrých priateľov, ktorí často obetovali svoj voľný čas, aby sa program, ktorý je dielom nás všetkých i v budúcich rokoch cieľavedome zveľaďoval. Hoci sme všetci dlhé roky kráčali rôznymi cestami, dnes tak povediac v historickej rovine, na prelome 20. a 21. storočia či 2. a 3. milénia, vydali sme sa na novú cestu, aby sme formovali mykologický život na tom dobrom čo sa doteraz urobilo a hľadali nové formy práce i spolupráce v prospech rozvoja Slovenskej mykológie. K tomuto nádhernému poslaniu Vás všetkých pozývam a verím, že novozaložená Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV poskytne každému priestor a primerané podmienky pre aktívnu spoluprácu. Nech miesto stretnutia je kdekoľvek a kedykoľvek, majme vždy na zreteli jedno. Nie v zložitosti je krása, ale vždy treba hľadať spôsoby a vytvárať také podmienky, aby sa veci dali riešiť na úrovni a jednoducho. Nie v predstave, že čím je niečo zložitejšie tým je lepšie, hodnotnejšie a môže najskôr priniesť úspech. V jednoduchosti je skrytá krása a inteligencia. Predíde sa tým zbytočným a nič neriešiacim diskusiám, devastovaniu ľudskej osobnosti, najmä teraz keď sme nastúpili novú cestu, potrebujeme novú filozofiu v myslení a konaní, vo vzťahu jeden k druhému i Spoločnosti samej. Želajme si spolu pochopiť a poznať problémy jeden druhého, energiu využívať na nové a zaujímavejšie projekty. Vážme si jeden druhého, učme sa pomáhať jeden druhému a nečakať len na to , kým človek urobí chybu a tešiť sa z nej. Vedzme, že kto nič nerobí, nič nepokazí. Sme len ľudia a nie dokonalé roboty, nikto z nás nie je dokonalý. Naučme sa vážiť si prácu každého jedného, nešetriť slovami uznania i pochvaly.

Som presvedčený, že stojí to za to. Nie je nič krajšie, ako keď Vám človek podá a úprimne stisne ruku a povie, ďakujem za všetko čo ste doteraz urobili. Vytvorme si prostredie, kde ľudia ťahajú za jeden povraz pre dobro nás všetkých. Veľký už je ten, kto sa o to len pokúsi. Nebuďte tými, ktorí za každú cenu chceli zmeniť svet a nakoniec zistili, že mali predovšetkým zmeniť sami seba. Šťastie a úspech priateľov nech nám bude požehnaním a nie dôvodom pre závisť. Želám si, aby sme pre spoločné blaho pracovali v pokoji, rozvážne, bez zbytočných stresov. Stres blokuje prívod duchovnej energie, ktorá je tak potrebná, aby človek uspel. Bez toho to nejde. Pozrime sa na slnko, pokojne si chodí po oblohe, nerozčuľuje sa, nezávidí, nežiarli, nemyslí na zlé a predsa koľko práce urobí. To je to tajomstvo, ktoré poznalo veľa úspešných ľudí. Samozrejme, že nič nie je zadarmo, treba vedieť zo seba aj niečo obetovať. Možno poznáte príbeh o kolese, ktoré škrípe. Niektorí si myslia, že keď budú dosť hlasno škrípať dostanú svoje mazivo, dočasné výhody, ktoré ich utíšia. To platilo v minulosti, ale dnes už nie. Dnes sa môže stať, že škrípajúce koleso sa vymení za také, ktoré bude menej škrípať a znervózňovať. Veci, podmienky i samotný život sa menia. Na to musíme myslieť a prispôsobovať sa im. Inak budeme stáť na mieste alebo budeme musieť odísť. Ak by sa nám v mnohých veciach nedarilo a nevedeli by sme ako na to, určite nám pomôžu deti. Ony by mali byť naši učitelia pre svoju úprimnosť, hravosť, čistotu, prostotu a schopnosť odpúšťať. Ak ukážeme ľuďom to čo deti, pocítime pocit šťastia a uspokojenia, dokážeme zmeniť svet i seba samého k dobrému. 

Milí priatelia, ak ste si pozorne prečítali mojich pár myšlienok iste mi dáte za pravdu, že len práca, ktorá je okorenená či poznačená aj hodnotami, ktoré som uviedol, môže byť úspešná, cieľavedomá, ktorá obohatí naše poznanie a správne vyprofiluje náš vstup na novú cestu do budúcnosti. Naša spoločnosť ponúka jedinečnú príležitosť pre všetkých, ktorým huby v akejkoľvek forme prirástli k srdcu. Obraciam sa s plnou dôverou najmä na praktických – amatérskych hubárov, aby v spoločnosti našli svoje dôstojné miesto, priestor pre realizáciu svojich hubárskych snov, ambícii i vnútorné potešenie, ktoré bude tou najlepšou motiváciou pre úzku spoluprácu s mykológmi, ktorí profesionálne zasvätili život hubám. Potrebujeme všetkých, ktorí, v dobrom úmysle a snahe chcú a môžu pomôcť k ďalšiemu napredovaniu Slovenskej mykológie. Vaše nadšenie, obeta, nielen času, ale niekedy aj financií, je tou najlepšou vizitkou a garanciou, pre dobro veci. Pomáhajme si navzájom! Práve vďaka Vám sa úspešne zviditeľnil mykologický život nielen v hubárskej poradni, na výstavách, ale predovšetkým tým, že Vašimi zbermi sa obohatilo naše poznanie o stave slovenskej mykoflóry, obohatili sa zbierky o Vaše zbery, často druhov, ktoré nesú pečať ako vzácne či veľmi vzácne. Za všetku Vašu aktivitu a to všetko, čím prispievate do pokladnice poznania v prospech Slovenskej mykológie, vyjadrujem i touto cestou úprimné poďakovanie. Verím, že Vaše nadšenie nepoľaví ani v budúcich rokoch o čom som hlboko presvedčený. Vedecká i praktická mykológia úspešne napreduje a získava si rešpekt i úctu v rámci biologických disciplín. Dosiahnutie tohto reálneho cieľa je v našich rukách a všetko záleží len od nás samých. Želám všetkým dobré zdravie, duševnú pohodu, aby každé naše stretnutie bolo duchaplné, obohatilo nás o dobro, aby cesta, na ktorú sme sa vydali, bola správna, aby nerovnosti, prekážky i zradné obchádzky boli sme schopní sami reparovať, zdolávať k ich cieľu, ktorý je pre nás všetkých záväzným. Je to ďalšie úspešné napredovanie v prospech rozvoja Slovenskej mykológie v ďalšom treťom tisícročí