Publikačná činnosť

Catathelasma

odborné periodikum v anglickom jazyku

Catathelasma No. 1 (05/2001)
Catathelasma No. 5 (11/2004)
Catathelasma No. 9 (12/2007)
Catathelasma No. 13 (12/2011)
Catathelasma No. 17 (12/2016)
Catathelasma No. 21 (12/2020)
Catathelasma No. 2 (12/2001)
Catathelasma No. 6 (12/2005)
Catathelasma No. 10 (12/2008)
Catathelasma No. 14 (12/2012)
Catathelasma No. 18 (12/2017)
Catathelasma No. 22 (11/2023)
Catathelasma No. 3 (12/2002)
Catathelasma No. 7 (03/2006)
Catathelasma No. 11 (12/2009)
Catathelasma No. 15 (12/2013)
Catathelasma No. 19 (10/2018)
Catathelasma No. 4 (12/2003)
Catathelasma No. 8 (10/2006)
Catathelasma No. 12 (08/2011)
Catathelasma No. 16 (12/2015)
catathelasma20
Catathelasma No. 20 (07/2020)

 

Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti

informačný buletin

Sravodajca SMS č. 24 (10/2000)
Sravodajca SMS č. 28 (11/2003)
Sravodajca SMS č. 32 (07/2005)
Sravodajca SMS č. 36 (12/2007)
Sravodajca SMS č. 40 (12/2012)
Sravodajca SMS č. 44 (10/2016)
Sravodajca SMS č. 48 (08/2018)
Sravodajca SMS č. 52 (09/2020)
Sravodajca SMS č. 25 (05/2001)
Sravodajca SMS č. 29 (12/2003)
Sravodajca SMS č. 33 (06/2006)
Sravodajca SMS č. 37 (12/2008)
Sravodajca SMS č. 41 (09/2015)
Sravodajca SMS č. 45 (12/2016)
Sravodajca SMS č. 49 (12/2018)
Sravodajca SMS č. 53 (12/2021)
Sravodajca SMS č. 26 (12/2001)
Sravodajca SMS č. 30 (10/2004)
Sravodajca SMS č. 34 (10/2006)
Sravodajca SMS č. 38 (10/2011)
Sravodajca SMS č. 42 (10/2015)
Sravodajca SMS č. 46 (10/2017)
Sravodajca SMS č. 50 (08/2019)
Sravodajca SMS č. 54 (03/2022)
Sravodajca SMS č. 27 (12/2002)
Sravodajca SMS č. 31 (10/2004)
Sravodajca SMS č. 35 (06/2007)
Sravodajca SMS č. 39 (12/2011)
Sravodajca SMS č. 43 (02/2016)
Sravodajca SMS č. 47 (12/2017)
Sravodajca SMS č. 51 (08/2019)
SSMS55
Sravodajca SMS č. 55 (12/2022)