Publikačná činnosť

Catathelasma a journal on biodiversity, taxonomy and conservation of fungi

odborné periodikum v anglickom jazyku

Catathelasma No. 23 (12/2023)
Catathelasma No. 19 (10/2018)
Catathelasma No. 15 (12/2013)
Catathelasma No. 11 (12/2009)
Catathelasma No. 7 (03/2006)
Catathelasma No. 3 (12/2002)
Catathelasma No. 22 (11/2023)
Catathelasma No. 18 (12/2017)
Catathelasma No. 14 (12/2012)
Catathelasma No. 10 (12/2008)
Catathelasma No. 6 (12/2005)
Catathelasma No. 2 (12/2001)
Catathelasma No. 21 (12/2020)
Catathelasma No. 17 (12/2016)
Catathelasma No. 13 (12/2011)
Catathelasma No. 9 (12/2007)
Catathelasma No. 5 (11/2004)
catathelasma20
Catathelasma No. 20 (07/2020)
Catathelasma No. 16 (12/2015)
Catathelasma No. 12 (08/2011)
Catathelasma No. 8 (10/2006)
Catathelasma No. 4 (12/2003)
Catathelasma No. 1 (05/2001)

 

Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti

informačný buletin

Spravodajca SMS č. 57 (3/2024)
Spravodajca SMS č. 53 (12/2021)
Spravodajca SMS č. 49 (12/2018)
Spravodajca SMS č. 45 (12/2016)
Spravodajca SMS č. 41 (9/2015)
Spravodajca SMS č. 37 (12/2008)
Spravodajca SMS č. 33 (3/2006)
Spravodajca SMS č. 29 (12/2003)
Spravodajca SMS č. 25 (5/2001)
Spravodajca SMS č. 56 (12/2023)
Spravodajca SMS č. 52 (09/2020)
Spravodajca SMS č. 48 (8/2018)
Spravodajca SMS č. 44 (10/2016)
Spravodajca SMS č. 40 (12/2012)
Spravodajca SMS č. 36 (12/2007)
Spravodajca SMS č. 32 (7/2005)
Spravodajca SMS č. 28 (11/2003)
Spravodajca SMS č. 24 (10/2000)
SSMS55
Spravodajca SMS č. 55 (12/2022)
Spravodajca SMS č. 51 (12/2019)
Spravodajca SMS č. 47 (12/2017)
Spravodajca SMS č. 43 (2/2016)
Spravodajca SMS č. 39 (12/2011)
Spravodajca SMS č. 35 (6/2007)
Spravodajca SMS č. 31 (10/2004)
Spravodajca SMS č. 27 (12/2002)
Spravodajca SMS č. 54 (03/2022)
Spravodajca SMS č. 50 (08/2019)
Spravodajca SMS č. 46 (10/2017)
Spravodajca SMS č. 42 (10/2015)
Spravodajca SMS č. 38 (10/2011)
Spravodajca SMS č. 34 (10/2006)
Spravodajca SMS č. 30 (10/2004)
Spravodajca SMS č. 26 (12/2001)