2% z dane pre Slovenskú mykologickú spoločnosť pri SAV

Vážení priatelia,
aj tento rok je možné poukázať 2% z dane za rok 2022 Slovenskej mykologickej
spoločnosti. Všetky dôležité informácie nájdete po kliknutí na tieto odkazy:

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/
https://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Zamestnanci – do príslušných riadkov „Vyhlásenia“ v daňovom priznaní treba okrem osobných údajov vpísať nasledovné údaje prijímateľa:

r. 15: 31805035
r. 16: 
Slovenská mykologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied

Živnostníci 2% poukazujú cez elektronicky podpísané daňové priznanie.

Ďakujeme Vám, prípadne aj Vašim priateľom, kolegom a známym za podporu
činnosti Slovenskej mykologickej spoločnosti!