Nové čísla periodík Slovenskej mykologickej spoločnosti

Čitateľom dávame do pozornosti nové číslo Spravodajcu Slovenskej mykologickej spoločnosti (č. 56), ako aj nové čísla časopisu Catathelasma (č. 22 a č. 23), ktoré sú k dispozícii k nahliadnutiu na našej internetovej stránke v sekcii Publikačná činnosť. V čísle 22 sa nachádzajú publikované abstrakty k prednáškam a posterom, ktoré boli prezentované na 8. ČESKO-SLOVENSKEJ MYKOLOGICKEJ KONFERENCII (8th Czech-Slovak Mycological Conference) v Nitre, ktorá sa konala v dňoch 21. až 24.9.2023 v Nitre.

Číslo 23 sa venuje prvému nálezu boreálneho, alpínskeho alebo arktického druhu Hygrocybe turunda na Slovensku a zbierke exsikátov askomycétov H. Rehm-a.