6. Česko – Slovenská mykologická konferencia sa bude v roku 2019 konať na Slovensku v Starej Lesnej. Ubytovanie a prednášky budú v Kongresovom centre SAV Academia v termíne 19.08. až 22.08.2019. Súčasťou konferencie budú aj terénne exkurzie na lokalitách so zaujímavým mykologickým potenciálom. Lokality budú priebežne upresňované podľa toho, ako prebehne získanie povolení od príslušných orgánov ochrany prírody. 

Vyplnené prihlášky posielajte na e-mailovú adresu tajomníka Slovenskej mykologickej spoločnosti pri SAV: jancervenka.mail@gmail.com. Po prijatí prihlášky Vám zašleme potvrdzujúci e-mail.

PRIHLÁŠKA

Konferenčný poplatok sa hradí najneskôr do 31.5.2019 na účet Slovenskej mykologickej spoločnosti pri SAV: IBAN SK16 1100 0000 0026 6225 0091
(do správy pre prijímateľa: mená účastníkov s výškami poplatkov). Faktúru vystavíme na požiadanie. Pri platbe na účet po 31. 5. neplatia žiadne zľavy, poplatok je jednotný pre všetkých 50,- Eur. Zahraniční účastníci majú možnosť zaplatiť v hotovosti pri príchode počas registrácie, nárok na zľavy si však môžu uplatniť len pri zaslaní záväznej prihlášky najneskôr do 31.5.

Cirkulár č.1  s podrobnosťami mykologickej konferencie.

Cirkulár č.2  s podrobnosťami mykologickej konferencie.

Cirkulár č.3  s podrobnosťami mykologickej konferencie.

Program mykologickej konferencie

Možnosti pohybu v lesoch v okolí Kongresového centra SAV Academia

Cenník poskytovaných služieb Kongresového centra SAV Academia.

Cestovné poriadky (vyhľadávač spojení):

httpscp.hnonline.skvlakbusmhdspojenie

Cestovné poriadky na stiahnutie (PDF):

Poprad – Starý Smokovec – Štrbské Pleso

Poprad – Tatranská Lomnica

Starý Smokovec – Tatranská Lomnica

Štrbské Pleso – Štrba