Nový Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti č. 54

Čitateľom dávame do pozornosti nové číslo Spravodajcu Slovenskej mykologickej spoločnosti (č. 54, 03/2022), ktoré je k dispozícii k nahliadnutiu na našej internetovej stránke. Nájdete ho v sekcii Publikačná činnosť alebo po kliknutí TU.