Iniciatíva 3F – globálna snaha o osvetu a ochranu húb

Napriek vedeckému pokroku a neustálemu zveľaďovaniu úrovne poznania v oblasti biológie, sú huby stále na pokraji záujmu a skutočnosť, že ide o samostatnú ríšu organizmov, nie je doteraz dostatočne akceptovaná, respektíve známa. Rovnako nie je docenená ich nenahraditeľná úloha pri fungovaní ekosystémov, a to či už na lokálnej alebo až globálnej úrovni. Z toho dôvodu vznikla 3F initiative, do ktorej sa zapojili: Fungi foundation, Re:wild a IUCN. Viac informácií k tejto iniciatíve môžete nájsť v článku v anglickom jazyku, ktorý pripájame TU (klik na zvýraznený text).

Z pohľadu ochrany húb na Slovensku môžeme konštatovať, že od júna roku 2021 máme legislatívne ukotvený nový zoznam zákonom chránených druhov húb, ktorý vychádza z aktuálnych vedeckých trendov a zároveň potrieb ochrany prírody – ochrany húb a ich biotopov.

http://mykospol.sk/wp-content/uploads/2021/07/zákonom-chránené-huby.pdf

Do budúcnosti nás aj na Slovensku čakajú v oblasti ochrany húb a ich biotopov, spolu so šírením osvety, ďalšie výzvy. S týmito úlohami sa pokúsime vysporiadať podľa možností čo najlepším spôsobom a najmä v prospech húb.