Plánované podujatia Slovenskej mykologickej spoločnosti – zmena

Vážení členovia,

v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a s ohľadom na prijaté opatrenia sa až do odvolania rušia plánované podujatia Slovenskej mykologickej spoločnosti:

Prednášky v Prírodovednom múzeu SNM, Bratislava
Otváranie lesa, Bratislava
Hubárska poradňa, Bratislava (termín posunutý na neurčito)
Jarné stretnutie slovenských a českých mykológov, Skalica

Ďakujeme za pochopenie.

Pri tejto príležitosti Vás zároveň chceme vyzvať k zasielaniu zaujímavých príspevkov do 52. čísla Spravodajcu, ktoré budeme pripravovať v priebehu apríla.

So želaním pevného zdravia,
Výbor SMS pri SAV