2% z dane pre Slovenskú mykologickú spoločnosť pri SAV

Vážení priatelia,

aj tento rok je možné poukázať 2% z dane za rok 2021 Slovenskej mykologickej
spoločnosti.

Všetky dôležité informácie nájdete po kliknutí na tento odkaz:

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/

Do príslušných riadkov „Vyhlásenia“ v daňovom priznaní treba vpísať nasledovné
údaje prijímateľa:

r. 15: 31805035
r. 16: 
Slovenská mykologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied

Pokyny potrebné k vyplneniu „Vyhlásenia“, ako aj samotný formulár, nájdete po kliknutí TU.

Ďakujeme Vám, prípadne aj Vašim priateľom, kolegom a známym za podporu
činnosti Slovenskej mykologickej spoločnosti!